Heeft u vragen over de vrijmetselarij?

Veelgestelde vragen

De huidige vrijmetselarij is een eigentijdse stroming die geworteld is in een eeuwenlange traditie. De vrijmetselaar heeft als streven om aan zichzelf te bouwen. Hij beschouwt zichzelf als een “ruwe steen” die eindeloos bewerkt kan worden om zo beter te passen in zijn bouwwerk, de menselijke samenleving. Daardoor functioneert de vrijmetselaar bewuster in de samenleving en kan hij op deze manier voor anderen en zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen.

De vrijmetselarij is meer dan 300 jaar oud. Het is ontstaan in een periode dat de stem van de vrouw niet echt meetelde. Daarom was de vrijmetselarij toen alleen voor mannen. Vanzelfsprekend zijn er tegenwoordig ook gemengde – en vrouwenloges. De keuze is dus aan de kandidaat en zijn of haar voorkeur. Een achterliggende reden voor gescheiden arbeiden is bijvoorbeeld dat u zich binnen de loge vrij moet voelen om onderwerpen van persoonlijke aard te kunnen bespreken, zonder mogelijke invloed van ‘spanning tussen de seksen’. Die keuze geldt dus voor beide seksen en biedt een ieder dat wat hem/haar het beste past. De vrouw is vandaag de dag wel degelijk een belangrijke factor is bij de mannenvrijmetselarij. Zo is het gebruikelijk dat uw partner meekijkt en luistert tijdens de weg naar lidmaatschap. Een goede thuisbasis is wenselijk, we streven immers naar harmonie. De prioriteitenvolgorde voor de broeders is met stip op 1 “relatie en gezin”, op 2 “werk en inkomen” en op plaats 3 pas de loge. Er zijn jaarlijks ook meerdere gelegenheden waarbij de vrouwen van de broeders meer dan welkom zijn om mee te gaan naar de loge en de sfeer te proeven en beeld te krijgen bij de leden van de loge en hun partners.

Een loge heeft een besloten karakter, dat wil zeggen dat alleen vrijmetselaren, leden van de Nederlandse Orde, toegang hebben tot de loge. Net als overigens bij de meeste verenigingen waar men ook niet als niet-lid zomaar binnen kunt vallen. Wat er zich binnen de loge afspeelt en verteld wordt aan elkaar tijdens een loge-avond, dat is vertrouwelijk. En niet omdat er zich duistere dingen afspelen die het daglicht niet kunnen verdragen, maar omdat de vrijmetselarij een broederschap is waarbij iedere broeder weet dat alles wat er verteld wordt, binnen de loge blijft. We hebben dus een sterke vertrouwensband met elkaar. Verder zijn er te ervaren momenten binnen de vrijmetselarij zoals inwijdingen en dergelijke, die we niet verklappen aan anderen om de simpele reden dat we de verrassing voor een ander niet willen verpesten. Want zeg nou zelf, als de surpriseparty voor u georganiseerd, vooraf wordt meegedeeld en tot in detail wordt uitgetekend, is de verrassing weg en de beleving minimaal. Dat willen we niet. Dus houden we dat geheim. De vrijmetselaar moet dus wel een geheimpje kunnen bewaren, daar wordt het leuker van voor de ander. Verder zitten de geheimen voornamelijk al in jezelf. Soms diep weggestopt, bewust of onbewust. Vrijmetselarij kan u helpen die onbelichte “geheime” kwaliteiten van uzelf naar boven te halen. En daar kunt u veel profijt van hebben in de vorm van gemoedsrust en een ontspannen levensbeschouwing en -houding.

Vrijmetselarij staat open voor ieder “vrij man van goede naam”. Dit houdt in dat uw reputatie geen aanleiding mag geven tot discussie en u tolerant bent en open staat (‘vrij’) voor de gedachten van anderen. Er bestaat geen enkele beperking voor ras, afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit of maatschappelijke positie. We hanteren wel een minimale leeftijd van 18 jaar. Elke loge wordt gevormd door zijn leden en heeft zo een eigen identiteit . Het is belangrijk dat broeders zich thuis voelen in hun eigen loge. De gesprekken met de kandidaat zijn achtereenvolgens met twee ervaren leden van de loge, de voorzitter en een zogenoemde commissie van onderzoek. Een aantal van deze gesprekken zullen bij u thuis gevoerd worden, mede omdat we het belangrijk vinden dat uw partner u steunt in uw keuze om vrijmetselaar te worden en hierover geen strijd ontstaat en uw partner ook een juist beeld krijgt over wat de vrijmetselarij inhoudt.

Momenteel zijn we in Nederland met ongeveer 6000 vrijmetselaren die verdeeld zijn over iets meer dan 150 loges. De meeste loges komen eens per week samen.

Tijdens loge avonden wordt er bijvoorbeeld door een van de broeders een lezing gehouden, we noemen dat een bouwstuk. Nadien is er dan een zogeheten comparitie. We praten dan samen, ieder op zijn beurt, over dit onderwerp en proberen elkaar zo goed mogelijk te begrijpen. We gaan geen discussies aan over goed of fout. We compareren, dat betekent dat we gezichtspunten vergelijken en zoeken naar overeenkomsten. Een andere avond besteden we aan “studie” Niet uit een boekje en geen examens. We bespreken dan, allemaal samen of groepsgewijs, een onderwerp en verbreden zo onze horizon. Los van het kennis opdoen van elkaar leren we ongemerkt ook beter te luisteren naar de ander. Onderwerpen gaan vaak over de symboliek binnen de vrijmetselarij en wat dat voor een ieder betekent. Dat levert doorgaans goede gesprekken op. Geregeld verwelkomen we nieuwe leden, wat dan een behoorlijk feest is voor zowel het nieuwe lid als de bestaande leden, en wordt er een inwijding-rituaal gehouden en de avond afgesloten met een gezamenlijke maaltijd: het broedermaal. Na een eerste jaar van leerling worden broeders doorgaans bevorderd tot gezel en een jaar later verheven tot meester vrijmetselaar. Ook dat wordt gevierd met ritueel en broedermaal. Soms is het wat minder vrolijk als een broeder overlijdt. Aan dit afscheid besteden we ook een avond met een plechtig afscheidsritueel.

Vrijmetselarij is echt niks voor u als u houdt van dogma’s, vaste leerstellingen, waarbij u niet zelf hoeft te denken en enkel hoeft te geloven wat je verteld wordt. Als u alles wel gezien hebt en het allemaal wel zo’n beetje weet en anderen ook graag overtuigt met uw kennis. Als u hoopt dat u bij de vrijmetselaars geheimen leert kennen die uw carrière een boost zullen geven. Als u denkt in de loge uw inkomsten te kunnen verhogen door te netwerken en orders schrijven.

Nee dus, zeker niet. Het initiatief komt volledig van u. U moet zelf de innerlijke drang hebben om toe te willen treden tot de Orde. Nadat u zich hebt verdiept in vrijmetselarij kunt u contact opnemen met een loge bij u in de buurt of onze loge in Lelystad. Ons advies is om eerst informeel bij te praten over vrijmetselarij. Om openbare avonden te bezoeken en de sfeer proeven. En als dat allemaal klikt en het stemt u positief, dan kunt u gerust een aanvraag voor lidmaatschap indienen. Er volgen dan formulieren en gesprekken. Dat neemt al met al doorgaans behoorlijk wat tijd in beslag. Maar we willen echt voorkomen dat u in een opwelling lid wordt en wij over en weer een goed beeld hebben van elkaar en verwachtingen hebben die waar te maken zijn. Lid worden doen we dan ook in principe voor heel lang. En niet zoals bij de sportschool of andere club om het maar eens een tijdje te proberen. We nemen u op in een broederschap. Dat klinkt als familie, en dat is het gevoelsmatig ook. En familie is voor altijd.